Els Malparlats i la tria

19 de febrer

De 18.00h a 19.00h

Els Malparlats i la tria

Organitza: Comitè de l'Antifaç

Re❤regut de la desfilada: escaletes del Mercat, pl. del Mercat, c. de Rafael
Casanova i pl. de la Creu
Re❤regut després de la tria: pl. de la Creu, c. Major i pl. de Catalunya
Tot i el desgavell organitzat durant el dissabte al matí per l’Aristocràcia i, en especial,
pels Malparlats, sembla que mai no en tenen prou. La decisió reial no va acabar de
convèncer els presents i exigeixen una nova revista… Ja és ben cert allò que “qui
paga mana”, però Déu n’hi do!

Informació general

Publica una activitat