La Bacallanera

21 de febrer

De 20.00h a 00.00h

La Bacallanera

Organitza: Comitè de l'Antifaç

Re❤regut: pl. de Catalunya, c. Ponent, c. Pompeu Fabra, c. Rafael Casanova, pg.
Sardana, c. Mercat, c. Jaume Balmes, c. Sant Miquel i pl. de l’Església

Vídues i vidus de Sa Majestat, veniu a fer el darrer homenatge pòstum al nostre
socarrimat monarca abans de la irrupció de la Quaresma.

De nou cantarem la Bacallanera, cançó que ja es cantava a la nostra vila per cloure
el Carnaval al segle XIX i que l’any passat vam recuperar de l’oblit i reinterpretar.
Anirem de recapte per cases i balcons de bon ❤ de la vila fins al toc de les campanes
que ens indiqui que la Quaresma ha arribat.

LA BACALLANERA
Ai noyas ara sí,
que ‘ns hem de penedí,
entrém á la Cuaresma
y no ‘ns podrém divertí.
Ay sí que ja ho farém,
per Pasqua ballarém,
y de las caramelles,
’ls ous nos menjarém

Informació general

Publica una activitat