Reproducció Mural Feminista de la Concepción La unió fa la força

8 de març.

A partir del 8 DE MARÇ

Reproducció Mural Feminista de la Concepción La unió fa la força, al Centre Comunitari Pont de la Cadena, a càrrec de Oriol Márquez Cateura – URI KTHR.

Informació general

Publica una activitat