Ajuts i subvencions medi ambient

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Persones que facin habitualment compostatge amb els seus residos orgànics
1 Bonificació
30% de la taxa d'escombraries
1 Observacions
La persona interessada l'haurà de sol·licitar i la validaran els serveis municipals
2 A qui s'adreça
Persones que utilitzin, com amínim dues vegades l'any, el servei de recollida gratuïta de mobles i residus voluminosos
2 Bonificació
5% de la taxa d'escombraries
2 Observacions
3 A qui s'adreça
Persones que portin els residus generats a la deixalleria un mínim de 12 vegades l'any en un període mínim de 6 mesos
3 Bonificació
25% de la taxa d'escombraries
3 Observacions