Bonificació de la tarifa municipal d’aigua

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Nuclis de convivència de 4 o més persones
1 Bonificació
Reducció del preu de l'aigua
1 Observacions
La sol·licitud s'ha de presentar a les oficines d'Aqualia

Adreces i telèfons