Bonificacions fiscals de la taxa d’escombraries

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o beneficodocents
1 Bonificació
100%
1 Observacions