Bonificacions per l’assistència a les Llars d’Infants Municipals (LLIM)

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Famílies nombroses i famílies monoparentals
1 Bonificació
Del 10 al 100%
1 Observacions
Tarifació social d'acord amb la renda per càpita

Adreces i telèfons