Bonificacions per l’assistència de l’Escola Municipal de Música Juià Canals (EMM)

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Unitats familiars empadronades a Molins de Rei
1 Bonificació
Del 10 al 100%
1 Observacions
Tarifació social d'acord amb la renda per càpita

Adreces i telèfons