Bonificacions sobre l’impost sobre Béns Immobles

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Entitats sense afany de lucre
1 Bonificació
100% de la quota
1 Observacions
D'acord amb la renda per càpita i el valor cadastral de l'habitatge