Impost sobre activitats econòmiques

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Associacions i fundacions de persones amb discapacitat
1 Bonificació
100% de la quota
1 Observacions
Activitats per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de discapacitats
2 A qui s'adreça
Associacions declarades d'utilitat pública
2 Bonificació
100% de la quota
2 Observacions
Activitats per a la formació, ocupació i tutela de discapacitats