Impost sobre activitats econòmiques

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Empreses de nova creació
1 Bonificació
100% de la quota
1 Observacions
No s'aplica durant els 2 primers anys de l'activitat
2 A qui s'adreça
Autònoms
2 Bonificació
2 Observacions
No s'aplica
3 A qui s'adreça
Empreses i societats civils que tinguin un import net de volum de negoci inferior a 1.000.000 €
3 Bonificació
3 Observacions
No s'aplica
4 A qui s'adreça
Empreses i comerços afectats per obres a la via pública amb una durada superior als 3 mesos
4 Bonificació
60% de la quota
4 Observacions
5 A qui s'adreça
Empreses que estableixin nous plans de transport pels seus treballadors per reduir consum d'energia i emissions
5 Bonificació
20%
5 Observacions
S'aplicarà durant un màxim de 5 períodes impositius

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributària – Sant Feliu de Llobregat
    936667311