Impost sobre Bens Immobles

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Empreses d'urbanització, contrucció i promoció immobiliaria
1 Bonificació
50%
1 Observacions
Durant els tres primers exercicis
2 A qui s'adreça
Cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra
2 Bonificació
95%
2 Observacions
En l'IBI dels béns de naturalesa rústica

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributària – Sant Feliu de Llobregat
    936667311