Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Obres d'embelliment, reparació i rehabilitació de façanes
1 Bonificació
95%
1 Observacions
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
2 A qui s'adreça
Obres derivades del canvi de sistema de subministrament de l'aigua d'aforament o dipòsit a comptador
2 Bonificació
95%
2 Observacions
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
3 A qui s'adreça
Obres derivades de la instal·lació d'ascensors en blocs de pisos ja eistents
3 Bonificació
90%
3 Observacions
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
4 A qui s'adreça
Obres que calgui realitzar en blocs de pisos existents, per adaptar-los, totalment o parcialment, a la Llei d'accessibilitat
4 Bonificació
90%
4 Observacions
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
5 A qui s'adreça
Obres i/o instal·lacions en habitatges construïts abans del 4-7-2005 que instal·lin plaques solars
5 Bonificació
25%
5 Observacions
Compatible amb la bonificació de l'IBI
6 A qui s'adreça
Obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges afectats per patologies estructurals
6 Bonificació
50%
6 Observacions
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
7 A qui s'adreça
Construccions, instal·lacions o obres que siguin d'especial interès o utilitat municipal que justifiquin el reconeixement d'aquesta bonificació
7 Bonificació
95%
7 Observacions
Requereix d'un acord del ple municipal
8 A qui s'adreça
Restauració, rehabilitació i reparació d'edificis inclosos al PEPHA
8 Bonificació
95%
8 Observacions