Subvencios i ajuts Mobilitat

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu o destinats a transportar-les
1 Bonificació
100% de la quota
1 Observacions
Cal consultar terminis de sol·licitud
2 A qui s'adreça
Propietaris de vehicles històrics
2 Bonificació
100% de la quota
2 Observacions
Cal consultar terminis de sol·licitud
3 A qui s'adreça
Titulars de vehicles de primera adquisició que disposin de motor elèctric o híbrid
3 Bonificació
50% de la quota
3 Observacions
Cal consultar terminis de sol·licitud