Taxa d’escombraries

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Persones empadronades a Molins de Rei en situació econòmica de vulnerabilitat
1 Bonificació
Del 50 al 100%
1 Observacions
D'acord amb la renda per càpita