Taxa pel servei d’estades al Centre d’educació ambiental i lleure Can Santoi

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Famílies nombroses i famílies monoparentals empadronades a Molins de Rei
1 Bonificació
Del 25% al 30%
1 Observacions
D'acord amb el tipus de família nombrosa

Adreces i telèfons