Taxa pels serveis esportius en les Instal·lacions Esportives Municipals

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Famílies nombroses i famílies monoparentals
1 Bonificació
Del 25% al 50%
1 Observacions
Reducció segons el tipus de família nombrosa

Àmbits relacionats: Esports (Ambit exemple en base disseny)

Adreces i telèfons