Taxa per a expedició de documents administratius

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Persones en situació de vulnerabilitat, estudiants, jubilats, aturats o amb un grau de discapacitat
1 Bonificació
100%
1 Observacions
D'acord amb la renda per càpita de la unitat familiar