Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en les activitats

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Empreses i autònoms, per trasllat provisional per obres en els locals, provocat per situacions d'emergència
1 Bonificació
1 Observacions
No s'aplica
2 A qui s'adreça
Empreses i autònoms, per retornar al local originari, un cop reparat o reconstruït, o a un nou local que el substitueixi
2 Bonificació
2 Observacions
No s'aplica

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributària – Sant Feliu de Llobregat
    936667311