Taxa per a la recollida de residus comercials

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Institucions qualificades com benèfiques o beneficodocents
1 Bonificació
100%
1 Observacions