Taxa per a la recollida i transport de residus comercials

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Empreses que portin els residus a la Deixalleria Municipal un mínim de 40 vegades a l'any
1 Bonificació
25%
1 Observacions
2 A qui s'adreça
Empreses de nova creació en locals no ocupats com a habitatge de fins a 200 m2
2 Bonificació
Del 50% al 10%
2 Observacions
Aplicable durant els tres primers exercicis

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributària – Sant Feliu de Llobregat
    936667311