Taxa per a la utilització de la Piscina Municipal

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Famílies nombroses i famílies monoparentals
1 Bonificació
Del 25% al 50%
1 Observacions
Reducció segons el tipus de família nombrosa

Adreces i telèfons