Taxa per a la utilització de les instal·lacions esportives

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Entitats esportives sense ànim de lucre de Molins de Rei
1 Bonificació
100%
1 Observacions