Taxa per a la utilització de les sales de Ca n’Ametller

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Associacions o grups sense ànim de lucre i artistes plàstics
1 Bonificació
Del 20% al 50%
1 Observacions
Reducció segons el temps d'utilització. Cal un informe previ de la Regidoria de Cultura.