Taxa per a la utilització dels béns de domini públic local

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Entitats sense afany de lucre per a l'ocupació de la via pública, les ocupacions de vol i la utilització de columnes i fanals per difondre les activitats
1 Bonificació
100%
1 Observacions
Entitats que hagin signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Molins de Rei