Taxa per a la utilització dels camps de Futbol Municipals

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Usuaris de les instal·lacions dels camps de futbol municipals
1 Bonificació
Del 10 al 50%
1 Observacions
Reducció d'acord amb el temps d'utilització

Adreces i telèfons