Taxa per a la utilització d’espais i la prestació de serveis de La Federació Obrera

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Entitats o associacions sense afany de lucre
1 Bonificació
Del 70% al 100%
1 Observacions
Reducció d'acord amb l'horari de l'activitat