Taxa per a l’estacionament controlat de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals i a l’aparcament soterrat del Mercat Municipal

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Els propietaris de vehicles elèctrics, híbrids o d'hidrogen, que estacionin a la zona blava, amb una restricció de 2 hores per a residents
1 Bonificació
100%
1 Observacions