Taxa per a llicències urbanístiques

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Empreses de nova creació
1 Bonificació
Del 10% al 20%
1 Observacions
D'acord amb el sector de l'activitat. No s'aplica si les obres són en compliment d'una ordre d'execució
2 A qui s'adreça
Empreses de nova creació implusades per persones desocupades o menors de 30 anys
2 Bonificació
10%
2 Observacions
No s'aplica si les obres són en compliment d'una ordre d'execució
3 A qui s'adreça
Rehabilitació d'edificis catalogats
3 Bonificació
95%
3 Observacions

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributària – Sant Feliu de Llobregat
    936667311