Taxa per a l’ús social dels col·legis públics d’educació infantil i primària

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Entitats o associacions sense afany de lucre per a l'organització d'activitats d'interès públic
1 Bonificació
100%
1 Observacions
Cal un informe previ de l'Àrea de Serveis a les Persones o un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Molins de Rei