Taxa per ala utilització de la Sala Gòtica del Palau de Requesens

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Entitats o associacions sense afany de lucre
1 Bonificació
Del 20% al 60%
1 Observacions