L’Ajuntament de Molins de Rei, atorga uns ajuts complementaris a les Beques del Menjador que aprova el Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Vallès Occidental. Per tal de poder valorar totes les sol·licituds presentades per part de les famílies, l’Ajuntament necessita l’autorització de cada una d’elles per poder utilitzar les dades i documentació que es presenta en cada sol·licitud.

 

Requisits:

  1. Que l’alumne/a estigui escolaritzat a Molins de Rei
  2. Que l’alumne/a estigui empadronat a Molins de Rei 
  3. Complimentar el formulari només en cas d’haver sol·licitat la beca de menjador que atorga el Consell Comarcal del Baix Llobregat o del Vallés Occidental.
  4. S’ha de complimentar un formulari per cada alumne/infant escolaritzat

Termini: Període exhaurit

Si teniu algun dubte podeu contactar per correu electrònic a serveisocials@molinsderei.cat