Taxa per a expedició de documents administratius
Bonificacions fiscals de la taxa d’escombraries