Activitats d’estiu
Bucs d’assaig musical
Taxa per a la utilització d’espais i la prestació de serveis de La Federació Obrera
Taxa per a l’ús social dels col·legis públics d’educació infantil i primària
Taxa per ala utilització de la Sala Gòtica del Palau de Requesens
Taxa per a la utilització de les sales de Ca n’Ametller
Taxa per a la utilització de les instal·lacions esportives
Taxa per a la utilització dels béns de domini públic local
Taxa per a la recollida de residus comercials
Impost sobre activitats econòmiques
Bonificacions fiscals de la taxa d’escombraries
Bonificacions sobre l’impost sobre Béns Immobles