Taxa per a expedició de documents administratius
Ajuts d’emergència social
Accés a la piscina per a persones amb discapacitat
Taxa pels serveis esportius en les instal·lacions esportives municipals
Taxa d’escombraries
Impost sobre Béns Immobles (IBI)