Oferta formativa de Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona)

  • Activitats en línia,que ofereix Barcelona Activa:  

Recerca de feina: Activitats per encarar el procés de recerca de feina de manera eficient. Per definir el Pla d’Acció propi  i anar avançant amb aquelles eines necessàries per a entrar en contacte amb el mercat de Treball.

Escola de competències: Activitats que permeten identificar actituds, aptituds i hàbits que es troben darrere d’algunes de les competències clau més requerides per empreses i organitzacions.

Hem fet aquesta infografia interactiva, com a guia visual, amb la que podeu registrar-vos i donar-vos d’alta en les activitats que siguin del vostre interès.