Carme Madorell Colomina

Càrrec: regidora amb delegacions
Dedicació: parcial (50%) 20 hores setmanals 
Retribució bruta anual: 25.419,96€ (distribuïts en 12 mensualitats)
Informació actualitzada en data 5 de juliol de 2023

Declaració de béns patrimonials, declaració d’incompatibilitats i aplicació del codi de conducta

Trajectòria professional i política

Nascuda a Molins de Rei l’any 1966, té un fill i una filla. Va estudiar a l’escola Mare de Déu de Montserrat.

Postgrau en Polítiques Públiques, Drets Socials i Sostenibilitat per la Universitat de Barcelona 2020-2021.

Diplomada en Relacions Públiques i Publicitat per la Universitat de Girona i Tècnica en Empreses i Activitats Turístiques. També té estudis d’Història.

Com llengües no maternes parla anglès, francès i italià

L’activitat professional es desenvolupa com a freelance en l’àmbit turístic, especialitzada en el sector Congressos i organització d’esdeveniments empresarials.

Vinculada a entitats molinenques com el CEM, i durant algun temps va ser nedadora del Club Natació Molins de Rei.