Estefania Castillo Márquez

Càrrec: Regidora
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

 • Vaig néixer el 19 de juny de 1986. He viscut amb la meva família al barri Bonavista. Actualment visc al Centre Vila, de professió Mestra d’Educació Infantil.
 • He estudiat a l’Escola Alzina i després vaig anar a fer l’E.S.O i el Batxillerat a l’Institut Lluís de Requesens.
 • L’any 2005 vaig fer Mòdul de Grau superior d’Educació Infantil.
 • Del 2007 al 2011 vaig cursar la Diplomatura de Magisteri Infantil a l’URL (Blanquerna).
 • L’any següent vaig iniciar un Post Grau de Motricitat Lliure i Desenvolupament Global. Planificació i Organització de l’entorn que vaig finalitzar l’any 2013 a la UB.
 • Autora d’un article d’Aula Infantil 76: “L’espai: mestre dels nens i les nenes”.
 • He treballat de monitora de menjador a la Llar d’Infants el Rodó.
 • He sigut membre i després monitora a l’Esplai l’Agrupa durant 4 anys, Sòcia de l’Ateneu Mulei i del Casal Popular la Barrina. També he participat en l’organització de les Festes Populars de la festa major de Molins de Rei.
 • Sóc militant de la Candidatura Unitat Popular (CUP).

Molins de Rei, 1 de juliol de 2019.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Estefania Castillo Márquez

2.- Càrrec
Regidora

3.- Tipus de declaració
Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

 • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): —
 • Títol i any d’adquisició: —
 • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): —
 • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): —

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: NISSAN MICRA 1.2 ACCENTA NEGRA
Any d’adquisició: 2015

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

 • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 4.000€
 • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
 • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
 • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 1 de juliol de 2019

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 14 de novembre de 2019, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta