Esther Espinosa Garcia

Càrrec: regidora amb delegacions
Dedicació: parcial (50%) 20 hores setmanals 
Retribució bruta anual: 25.419,96€ (distribuïts en 12 mensualitats)
Informació actualitzada en data 5 de juliol de 2023

Declaració de béns patrimonials, declaració d’incompatibilitats i aplicació del codi de conducta

Trajectòria professional i política

Sóc l’Esther Espinosa Garcia i vaig néixer a Molins de Rei fa 58 anys. Sóc mare de d’una filla i un fill i àvia d’una neta.

Vaig estudiar Ciències polítiques i Administracions Públiques.

Entre d’altres he  treballat durant 15 anys com a directora d’un centre esportiu i lúdic a Viladecans, i a l’empresa Eurocir al Departament de  logística.

He tingut responsabilitat als diferents governs municipals com a regidora del PSC en les àrees d’esports, finances, salut pública i en els últims 4 anys en les de educació,  manteniment via pública i mobilitat.

Sóc una persona treballadora i dialogant