Eva Maria Janés Fraile

Càrrec: regidora
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 400€ bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 14 plens
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 100€ bruts per assistència a cada junta de portaveu, amb un màxim de 14 juntes de portaveu
Informació actualitzada en data 5 de juliol de 2023

Declaració de béns patrimonials, declaració d’incompatibilitats i aplicació del codi de conducta

Trajectòria professional i política

Molins de Rei — Nascuda el 1974 — 49 anys— Casada i amb un fill.

A nivell curricular el més destacable:

-Diploma Superior en Criminologia per l’Institut de Criminologia de la Universitat de Barcelona ( Facultat de Dret).

-Diploma en Investigació Privada per la mateixa institució ja esmentada.

-Formació continuada relacionada amb els diferents àmbits laborals pels que he passat al llarg de la meva vida ( monitora de lleure, socorrisme, cursos i tallers en diferents àmbits com gent gran, infància, medi ambient, cooperació internacional… jornades de salut mental, drogodependències, dret sistèmic….entre d’altres).

Durant molts anys, i des de jove, vaig ser voluntària de la Creu Roja Baix Llobregat Centre – Molins de Rei, participant de les activitats i formacions en els diferents àmbits d’actuació social i posteriorment laboralment com a Tècnica de la entitat.

I tot i haver tingut altres feines, laboralment parlant, a l’actualitat i des de fa 18 anys treballo com a Delegada d’Execució de Mesures Penals Alternatives per una entitat sense ànim de lucre que gestiona aquesta Àrea externalitzada pel Departament de Justícia.

I formo part de la Comissió de la Cavalcada de Reis de Molins de Rei amb la que tota la família està involucrada i hi participa.

Tota la meva vida laboral ha estat sempre relacionada amb el tracte directe amb la persona.

Crec que és important escoltar, sense prejudicis i treballar en conseqüència.