Francesca Riera Fons

Càrrec: regidora
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 400€ bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 14 plens
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 100€ bruts per assistència a cada junta de portaveu, amb un màxim de 14 juntes de portaveu
Informació actualitzada en data 5 de juliol de 2023

Declaració de béns patrimonials, declaració d’incompatibilitats i aplicació del codi de conducta

 

Trajectòria professional i política

Molinenca, d’esquerres i republicana de tota la vida i mare de dues filles.

Soc Llicenciada en Geografia i Història per la Universïtat de Barcelona, Màster en Gerontologia Social, Auxiliar Cures d’Infermeria, Trainer en PNL, etc.

Regidora d’aquest Ajuntament per segona vegada en un interval de temps de gairebé quaranta anys de diferència. M’identifico en la manera de per política aplicant els principis de la física quàntica.

En l’àmbit laboral, he treballat sempre dins de l’atenció a les persones, durant setze anys, vaig ser directora d’una escola bressol i, anys després, vaig atendre a persones grans en residencies, fent atenció directa i, molts anys, de directora.

Hi ha mil coses que no he elegit, que m’han arribat de sobte i m’han transformat la vida.

M’interessa l’art i l’estudi de la conducta humana. M’agrada molt llegir, la natura i viatjar. Quan no faig això, em dedico a fer Patchwok.

El meu tarannà és no rendir-me mai, creure en mi mateixa, treballar de valent i pensar que mai és massa tard i que “per mi que no quedi”.