Gerard Corredera Rebulà

Càrrec: Regidor
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

Molinenc de naixement, collita del 1975, m’he format com a persona vivint entre la Incresa, el c/ Pep Ventura, el centre vila i Cal Segarreta. De pare andalús i mare catalana, de familia pagesa i obrera.

Des de ben petit estic vinculat a l’esport molinenc: a l’handbol, al futbol i al futbol sala. Ara hi estic en la vesant de pare al Club Basquet Molins. També soc soci de la Creu Roja, Intermón Oxfam i des de fa més de 30 anys de l’Agrupa.

La meva formació:

– Vaig créixer i aprendre a l’escola Estel, F.P. als Salesians i a SEAT Formació.
– Treballant i estudiant vaig acabar primer l’enginyeria tècnica Industrial
– Desprès l’Enginyeria en Organització a la UPC.
– He complementant, de moment, la meva formació reglada amb un postgrau en tècniques i habilitats directives.

La meva trajectòria professional:

– Els primers 8 anys laborals van ser a la industria, l’automoció i la gestió d’aigües residuals.
– Vaig treballar durant 5 anys com a enginyer a l’Ajuntament de Molins de Rei, fet que em permet conèixer de primera mà la gestió dins de l’administració local.
– Ara desenvolupo la meva tasca professional en el sector de la sanitat pública, on hi treballo des de fa 14 anys, col·laborant i dirigint un equip format per 150 persones.

La meva trajectòria política:

M’he implicat activament en política a partir del 2017, com a membre de Catalunya en Comú, perquè estic convençut que des de l’administració local es poden i s’han de fer moltes més accions per millorar la vida de les persones.

Com a regidor vull aportar la meva experiència i coneixement per contribuir a reformar la manera com s’estan gestionat els recursos públics, treballant per canviar algunes pràctiques enquistades i normalitzades. Assegurar la total transparència en la gestió pública.

Faig política per promoure accions equitatives, justes, ambientals i sostenibles en benefici de la majoria de molinenques i molinencs. Estic capficat en canviar la nostra manera de veure el món en general i el municipalisme en particular.

 

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Gerard Corredera Rebulà

2.- Càrrec
Regidor

3.- Tipus de declaració

Inicial

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

  • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida):  Habitatge 50%, Aparcament 1 50% i Aparcament 2 50%
  • Títol i any d’adquisició: 2008, 2008 i 2000
  • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant):  67.997,50€ i 7.728,50€
  • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): Hipoteca: 76.464,09 €

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: Yamaha FZ6-N i Mazda CX-5
Any d’adquisició: 2009 i 2013

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

  • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): Compte 1: 8.324,75 €; compte 2: 6.547,42 € i compte 3: 583,14 €
  • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
  • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): 4.973,22 €
  • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 14 de novembre de 2019, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta