Jessica Revestido Romero

Càrrec: Primera Tinenta d’alcalde
Dedicació: parcial (50%) 20 hores setmanals 
Retribució bruta anual: 26.650,08€ (distribuïts en 12 mensualitats)
Informació actualitzada en data 5 de juliol de 2023

Declaració de béns patrimonials, declaració d’incompatibilitats i aplicació del codi de conducta

Trajectòria professional i política

47 anys, psicòloga.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Amb 16 anys vaig iniciar la meva relació amb el món laboral del sector Serveis, compaginant-t’ho amb els estudis.

La polivalència i el meu esperit de creixement professional, m’ha permès poder exercir com a psicòloga en consulta pròpia, en escola de pares i en diferents formacions en l’àmbit d’igualtat, així com en el Departament de RRHH d’una empresa multinacional de publicitat.

Vaig ser assessora parlamentària al Parlament de Catalunya i responsable de l’administració i gestió de l’acció formativa del PSC a l’Escola Xavier Soto.

Actualment, ocupo un càrrec de personal eventual a la Generalitat de Catalunya.

Com a dona entusiasta i empàtica, el meu compromís és fidel amb la igualtat i el feminisme, per això intento portar la sororitat a tots els nivells de la meva vida.

Amb més de 16 anys d’experiència al servei públic i en constant evolució, fent camí amb l’Arnau i l’Estrella com a mare, creixent i aprenent amb ells, la meva vocació és clara, perquè vull que visquin en el millor Molins de Rei formant part activa de la ciutadania.