Joan Carles Serra Bosch

Càrrec: regidor amb delegacions
Dedicació: parcial (20%) 8 hores setmanals 
Retribució bruta anual: 14.424,60€ (distribuïts en 12 mensualitats)
Informació actualitzada en data 5 de juliol de 2023

Declaració de béns patrimonials, declaració d’incompatibilitats i aplicació del codi de conducta

Trajectòria professional i política

Nascut a Lleida, vaig viure els meus primers 12 anys a un poble molt proper, Monzon (Osca), perquè el meu pare treballava a una multinacional química en aquesta població. Aprofitant un canvi de funcions del meu pare, i gràcies a la visió dels meus pares, van pensar que traslladar-se a viure a Barcelona afavoriria que, si volia estudiar una carrera, poguèssim estar tots junts. I així va ser, fins fa més d’una dècada on amb la meva dona i els tres fills vam decidir vindre a viure a Molins de Rei.

Soc llicenciat en farmàcia per la UB i gràcies a aquesta carrera he pogut desenvolupar la meva trajectòria professional en el món de la sanitat intentant col·laborar a millorar la salut de les persones.

Després de provar, mentre feia la carrera, el món de l’oficina de farmàcia, servei de farmàcia d’un hospital (Hospital del Mar) i un petit laboratori nacional, vaig escollir treballar a un laboratori multinacional italià, amb un equip excel·lent i un director general que va ser el meu gran mestre. Allà, al departament de marketing, vam fer els llançaments de productes que avui en dia continuen sent molt coneguts.

Van ser 12 anys molt intensos que van ajudar-me a iniciar el meu vessant com emprenedor/empresari on he après dels èxits i, sobretot, dels errors que he comès. A l’actualitat continuo en aquesta faceta.

També vaig començar fa decades la activitat docent que va portar-me a dirigir programes de formació a Eada business school i al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, entre altres, sempre en cursos relacionats amb la sanitat. Avui en dia continuo gaudint veient com els participants milloren la seva tasca professional en l’àmbit sanitari.

Fruit del què he anat aprenent i dels bons professionals que he conegut, he dirigit i editat llibres de gestió, de màrqueting farmacèutic i d’altres aspectes sempre relacionats amb la sanitat.

En paral·lel a aquestes activitats, m’he vinculat a organitzacions on podia implementar idees i accions per millorar l’àmbit empresarial, de màrqueting i de la sanitat. Així, vaig ser president del Club de Marketing de Barcelona, de la Fundació Barcelona European Marketing Institute, del Barcelona International Marketing Meeting, Top Ten Líderes de Marketing…

La meva recent vinculació a l’administració pública es deu a la passió que transmet l’alcalde Xavi Paz quan parla de la nostra vila i de tot el que es pot fer pels vilatans.