Joaquim Llort Grau

Càrrec: Regidor
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

 • Vaig néixer a Esplugues de Llobregat el 21 de maig de 1981. He passat la meva infància i joventut vivint i estudiant a Sant Quirze del Vallès. Per motius laborals m’estableixo a Molins de Rei l’any 2003. L’any 2007 em vaig casar amb una molinenca i tenim dues filles.
 • Em vaig involucrar a la campanya de Junts pel Sí a les eleccions al Parlament de Catalunya corresponents a l’XI legislatura, que se celebraren el 27 de setembre de l’any 2015.
 • Al 2017 vaig començar a participar a les assemblees d’Esquerra Republicana de Catalunya de Molins de Rei, motivat per contribuir en iniciatives que poguessin millorar la vida de les molinenques i els molinencs.
 • Aquest darrer any, com a portaveu de les seccions de barri d’ERC Molins de Rei, he procurat conèixer les diferents necessitats dels barris que conformen la vila.
 • Actualment soc regidor per Esquerra Republicana de Catalunya a Molins de Rei.
 • En l’àmbit professional, sempre he treballat a l’empresa privada. L’última i més rellevant, del 2006 fins a l’any 2018, com a administratiu i cap de trànsit, amb més de dotze anys d’experiència desenvolupant funcions de facturació, logística i gestió comercial, en una empresa internacional de fabricació i distribució de productes ceràmics amb delegació a Molins de Rei.

Formació acadèmica:

 • Actualment estic cursant PDAE: Programa Superior en Direcció i Administració d’Empreses per EAE B.S.
 • Actualment estic cursant al SOC: certificat de professionalitat nivell 3 en gestió comptable i auditoria.
 • Amb la finalitat de millorar els meus coneixements en camps concrets, vaig estudiar i aprovar els crèdits del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses per la UOC:
  • Gestió i desenvolupament de recursos humans
  • Persones i organitzacions
  • Fonaments d’estadística
  • Competències TIC
  • Introducció a l’empresa

Molins de Rei, 17 de juliol de 2019.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Joaquim Llort Grau

2.- Càrrec
Regidor

3.- Tipus de declaració
Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

 • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): Habitatge. 50 %
 • Títol i any d’adquisició: Propietari. 2007.
 • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 52.717,38 €
 • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): 38.424,12 €

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: —
Any d’adquisició: —

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

 • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): —
 • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
 • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
 • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 17 de juliol de 2019

 

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 20 de gener de 2020, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta