Jordi Pradell Obiols

Càrrec: Tinent d’alcalde
Dedicació parcial (20 hores setmanals)
Retribució bruta anual: 26.000 Euros

Trajectòria professional i política

Nascut a La Palma l’any 1959 i resident a Molins de Rei des de’ls 6 anys en els barris de l’Àngel, Les Conserves i Centre. Casat i amb dues filles ja independitzades.

FORMACIÓ:

A Molins de Rei vaig estudiar al Col·legi Sant Miquel i a l’Institut Lluis de Requesens

Des de 1975 he rebut formació continuada teòrica i pràctica en àrees específiques d’aplicació a l’entorn bancari-empresarial: econòmic-financera, jurídica, fiscal, gestió de recursos humans, ofimàtica, informàtica, organització-control; treball per objectius. Complementat en gestió comercial i vendes, i la seva aplicació a productes financers i assegurances.

El 1993 i 1994 vaig cursar un post-grau de Direcció de Màrqueting a EADA accessible a aspirants en actiu i en funcions directives a les seves empreses.

EXPERIENCIA LABORAL:

D’agost del 1973 i 1974 a temps parcial, a fabricació, en una fàbrica de mobles i a oficines en un centre comercial.

De 1975 a 2012: Empleat de banca/estalvi 37 anys, inicialment al Departament d’Organització i després sempre en oficines amb d’atenció directe al client.

Des de 1982 amb funcions directives a diferents oficines tan de particulars com d’ empresa principalment en el Baix Llobregat.

De 2001 a 2013: Soci fundador i/o adquirent de varies residencies geriàtriques.

De 2006 a 2009: Promotor de 3 parcs fotovoltaics a la província de Tarragona.

De 2014 fins l’actualitat manteniment i explotació de patent/s. Col·laboro en el desenvolupament d’una turbina d’aire per generar calor i electricitat a partir de la radiació solar. I la gestio drets adquirits en d’energies renovables. Cotitzo com autònom.

MOTIVACIONS POLITIQUES

Es a partir del 2012 que m’identifico amb les inquietuds independentistes. Defenso el Drets Humans plenament i el Dret a Decidir del Pobles en particular. I conseqüentment el ple exercici d’aquests Drets a Catalunya.

Participo en moltes iniciatives que defensen els Drets dels catalans a decidir el seu futur. I amb el partit polític que al meu entendre té prou fermesa i decisió per avançar en el projecte independentista. Actualment resoldre satisfactòriament el sentiment de independència ha esdevingut necessitat social.

Crec en els beneficis d’una combinació de social-democràcia i liberalisme econòmic; que afavoreixi la  justícia social però que alhora permeti el creixement personal i econòmic d’emprenedors i activitats econòmiques.

A nivell municipal penso que han de prevaldre les sensibilitats per les necessitats socials dels veïns, fugint sempre de populismes i demagògies.

Molins de Rei, Gener de 2020

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Jordi Pradell Obiols

2.- Càrrec
Regidor

3.- Tipus de declaració
Inicial

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

  • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida):  pis (50%)  i aparcament (50%)
  • Títol i any d’adquisició:  1982 i 1999
  • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant):  107.677€ i 7.638€
  • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent):  —

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: BMW 1200 RT
Any d’adquisició: 2008

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

  • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any):  98.998€, 3.575€ i 8.461€
  • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant):  —
  • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració):  —
  • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…):  —

Data de la declaració: 23 de gener de 2020

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 23 de gener de 2020, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta

Centre de preferències de privadesa

Essencials

Control de les planes més consultades i sessions d'usuaris. Historial de planes visitades per a que cada usuari pugui guardar els seus favorits mitjançant l'enllaç superior "pàgines visitades". També la propia cookie de la llei de cookies, que memoritza les nostres preferències.

pvc_visits[0],PHPSESSID,gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types],ajm_history

Anuncis

Analytics

Centre d'analítica comú de Google, per análisi, estadístiques i comportament dels usuaris al fer servir el lloc web

Google Analytics (ga_)
Ga_

Other