Marc Vives Solé

Càrrec: Regidor
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

Em dic Marc Vives Solé, vaig néixer el 28 d’agost del 1992 a El Papiol i actualment treballo de Tècnic d’Agrupaments a Escoltes Catalans. De formació sóc microbiòleg i tinc un màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat.

He passat la major part de la meva vida a Molins, ja que la meva família és d’aquí i ens vam moure Al Papiol per el preu de l’habitatge. He anat a l’escola l’Alzina i l’IES Lluís de Requesens. Formo part del CE Molins de Rei, des dels 10 anys. Soc actual jugador del primer equip d’handbol, competint a 2a divisió nacional i entrenador de la base. He sigut membre de l’AE Jaume Vicens Vives, com a jove i com a cap (monitor).

Trajectòria professional

Tècnic d’Agrupaments a Escoltes Catalans  I 2020 – Actualitat

Entrenador d’handbol. CE Molins de Rei. 2010 – Actualitat

Educador ambiental a Lavola Anthesis I Programa metropolità d’educació per la sostenibilitat. 2018 – 2020

 • Visites educatives i tècniques a instal·lacions metropolitanes de gestió d’aigua i residus
 • Tallers sobre sostenibilitat, energia, economiacircular i territori

Educador ambiental a Fundesplai. Director Casal ambiental “Cal Ganxo”. 2017 – 2018

 • Funcions directives: gestió equips, tresoreria, logística, comunicació

Investigador en microbiologia ambiental i sanitària. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat i MSMLab. UPC. 2014 – 2016

 • Coordinació de laboratori i control d’estoc
 • Gestió d’estudiants en pràctiques
 • Tècniques: qPCR, anàlisis microbiològics, extracció DNA, anàlisis fisicoquímics
 • Àmbits: cicle del nitrogen, biocides
 • Participació en projectes internacionals
 • 4 publicacions científiques

Investigador educació per al desenvolupament EScGD. UPC. 2017-2018

 • Dret humà a l’aigua i sanejament
 • Sobirania alimentària

Locutor esportiu de ràdio. L’Etapa Reina. Ràdio Molins de Rei. 2015 – 2018

Monitor de casals i ludoteques

Professor particular de repàs

Trajectòria política

Des dels 18 anys milito a l’Esquerra independentista de la Vila: primerament a Arran i posteriorment a la CUP. Estic sindicat amb la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i vaig formar part del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) quan estudiava a la UAB.

Crec en el cooperativisme com a model que ens permeti superar un economia basada en la individualitat i l’acumulació de capital. Per això sóc cooperativista de Som Energia i Som connexió, així com soci de projectes com el Casal Popular La Barrina, La Fosbury o Cine Baix

Molins de Rei, 5 de febrer de 2021

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Marc Vives Solé

2.- Càrrec
Regidor

3.- Tipus de declaració
Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

 • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): —
 • Títol i any d’adquisició: —
 • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): —
 • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): —

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: Opel Corsa
Any d’adquisició: 2015 (2a. mà, vehicle del 2006)

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

 • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 8.000€
 • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
 • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
 • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 5 de febrer de 2021

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 5 de febrer de 2021, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta