Marta Espona Burgués

Càrrec: regidora
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 400€ bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 14 plens
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 100€ bruts per assistència a cada junta de portaveu, amb un màxim de 14 juntes de portaveu
Informació actualitzada en data 5 de juliol de 2023

Declaració de béns patrimonials, declaració d’incompatibilitats i aplicació del codi de conducta

Trajectòria professional i política

Vaig néixer a Barcelona, però l’any 1988 vaig venir a viure a Molins de Rei buscant una població més petita on fos fàcil relacionar-se amb la gent i que alhora tingués serveis de tota mena, a més d’una vida cultural i social activa, amb tradicions arrelades i un entorn natural proper. El naixement dels meus fills i treballar a la vila em van possibilitar integrar-m’hi i amb els anys vaig formar part de les juntes de diferents associacions: de les AMPA del Rodó, de l’Alzina i de l’IES Lluís de Requesens; i de l’Agrupació Folklòrica Molins de Rei i de la Joventut Catòlica-la Peni. A més, també soc sòcia de Daltabaix, de la revista El Llaç i del Cineclub Hal 2002.

Soc llicenciada en Filologia Catalana i del setembre del 1986 al gener del 1990 vaig treballar a l’Escola Ramon Fuster com a professora de català. Des de l’any 1990 treballo al Servei Local de Català de Molins de Rei, del Consorci per a la Normalització Lingüística, com a professora, correctora i dinamitzadora. Durant 27 temporades vaig col·laborar a Ràdio Molins de Rei amb diferents formats de programa sobre qüestions relacionades amb el català i he corregit publicacions i llibres com a freelance.

La meva participació en la vida de Molins de Rei sempre ha estat a partir d’entitats educatives i culturals, però l’any 2019 vaig fer el salt a l’àmbit de la política en presentar-me a la candidatura municipal d’ERC i vaig ser nomenada regidora per al mandat 2019-2023, durant el qual també vaig actuar com a portaveu del nostre grup municipal.

En aquestes darreres eleccions em vaig presentar de nou per liderar un projecte format a partir de persones molt implicades a la vila, perquè crec que per treballar per a una població, petita o gran, és fonamental conèixer-la, estimar-la i saber posar els interessos de la comunitat al davant de tot. Escoltar, dialogar, proposar, acceptar crítiques, rectificar si cal i teixir aliances i complicitats amb persones, entitats i empreses és bàsic per a mi per millorar el Molins de Rei actual i construir el Molins de Rei del futur.