A finals de l’any 2020, la Regidoria de Joventut del municipi de Molins de Rei va iniciar un procés per generar el nou PLJ, per al qual volia comptar amb la col·laboració i l’opinió de tots els agents implicats, en especial; les PAJ del municipi, tècniques d’Administració pública, entitats i la representació política del municipi.

Aquestes accions es van coordinar des de un equip de professionals, durant les fases de disseny i facilitació del procés d’elaboració de diagnosi i la coproducció del nou PLJ de Molins de Rei.

Molts adolescents i joves van participar activament en el procés participatiu de reflexió, anàlisi i coproducció de la nova estratègia municipal de la Regidoria de Joventut, a través d’entrevistes profundes, enquestes en línia, sessions participatives amb grups d’interès i reunions amb la representació política jove del municipi.

Els resultats del PLJ estaran validats per la representació municipal política adient, i per la participació oberta en el seguiment i avaluació que s’ha n’ha de fer. Totes les persones involucrades van acordar el propòsit i les línies estratègiques que apareixen a les taules de contingut que segueixen a continuació. Els objectius específics per a cada línia estratègica, a més de les accions concretes per a cada objectiu, estan plasmats a les fitxes d’acció d’aquest
PLJ.
Igualment, aquest procés s’ha vist alterat per diverses situacions, la més important de la qual són diferents etapes de restriccions de diferent nivell, provocades per la situació de pandèmia de la COVID-19.

 El pla inicial era adreçar-se als adolescents i joves del municipi al mes de gener-febrer de 2021, però la impossibilitat d’accedir a les aules (classes en línia, o restriccions de grups a les aules), sumada la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, que impedia fer consultes o accions que poguessin provocar opinions entre la població (norma de les Juntes Electorals), van fer que s’endarrerís aquesta acció fins al voltant de març-abril, i només de forma en línia.
Les persones treballadores de les diferents àrees i àmbits de l’Ajuntament, van treballar bona part de l’any en format de teletreball, o semipresencial.

Per aquest motiu, des de l’estiu, veient la impossibilitat de poder fer trobades, es va optar per realitzar les sessions en línia, amb grups reduïts, perquè la participació directa en línia de grans grups no era possible d’una manera efectiva: es poden fer accions informatives majoritàries, però no tant processos participatius amb autèntiques garanties.

 icon-download  Pla local de Joventut 2022-2025

Anteriors Plans Locals de Joventut:

Pla Local de Joventut 2017-2020