El maig de 2022, el ple de l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar l’Avanç de la  Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) a l’àmbit de la Riera del Molí. Amb aquesta aprovació, es comencen a fer els primers passos per a la transformació d’aquest terreny.

Què és La Gravera?

La zona de la Gravera s’ubica entre el barri de la Granja i el Polígon Industrial de la Riera del Molí. Com el seu nom indica es tracta d’una gravera que data de la seva existència des dels anys 70, amb una autorització a precari. Principalment, l’activitat que s’ha desenvolupat en aquesta zona és l’extracció d’àrids, una activitat altament contaminant.

En que consisteix el document de l’Avanç aprovat pel Ple Municipal?

L’Avanç de la modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Riera del Molí (conegut col·loquialment com la ‘Gravera’) pretén adequar els usos permesos en aquesta zona als usos admesos per la normativa sectorial vigent en materia de Protecció Civil, millorar i integrar el sistema ecològic de la Riera de Vallvidrera i la recuperació patrimonial del Rec dels Molins i, en conseqüència, s’inicia el procès per eliminar l’activitat extractiva.

Els criteris d’ordenació emprats per a dur a terme els objectius de la proposta són:

  • La preservació i millora dels espais naturals (Riera de Vallvidrera).
  • La conservació dels elements patrimonials d’interès (Rec dels Molins – S. XI)
  • La compleció de les zones urbanes en posició estratègica, des del punt de vista local i metropolità.

Amb aquesta modificació es preveu transformar de la Gravera en un nou entorn amb zones verdes, terrenys d’equipaments i nous usos vinculats a activitats productives i desenvolupament econòmic. En definitiva, dignificar aquest espai i realitzar aquest canvi amb criteris de sostenibilitat i humanització urbana.

Procediment urbanísticç

Es tracta d’un procés a llarg termini, el qual està sotmès a un procediment urbanístic reglat. Cal tenir en compte que el procediment d’avaluació ambiental estratègic vinculat al planejament urbanístic requereix un enfocament obert, amb alternatives d’ordenació viables, tècnica i econòmicament, per tal de valorar-ne els aspectes més idonis des del punt de vista ambiental. Això implica que les alternatives que proposa el document no s’han d’entendre com a estrictament finalistes, ja que sempre existeix la possibilitat de plantejar mixtures entre els diferents aspectes que les configuren.

Participació ciutadana

Per fer partícep a la ciutadania , l’Ajuntament inicia un període d’informació i presentació amb diverses accions de participació ciutadana. Fins al 9 de setembre es podran consultar els documents relacionats amb el projecte, fer propostes i suggeriments de millora [teniu els enllaços a documentació relacionada]. A més, es posa a disposició de la ciutadania una enquesta de difusió i interpretació del document.

La documentació relacionada amb el projecte també la podeu trobar en format paper a l’edifici de Sostenibilitat i Territori (plaça Josep Tarradellas, 1). Per a consultes específiques, és necessari demanar cita prèvia (els dijous, de 10 a 12 h), al telèfon 93 680 37 33.

També es podran realitzar suggeriments i propostes mitjançant instàncies que es podran presentar presencialment a l’oficina de l’OAC (carrer Rubió i Ors, 2-4), o bé de forma telemàtica.

 

Documentació relacionada